სამზარეულო

სამზარეულო

სამზარეულო

კიოტი

ანალოღია

სტასიდები

კედლის შესაფუთი პანელი

დარბაზის მოპირკეთება, ათონი

ჭერი